Gå tilbake

Gap-analyse

Gap-analyse er en modell som ser på avstanden mellom forventninger og opplevde/oppnådde resultater eller en bedrifts faktisk og mulige resultater. En gap-analyse kan være et nyttig verktøy i arbeidet med kompetansestrategier.

"Hvor er vi, hvor vil vi og hvordan kommer vi oss dit?"

  1. Hva skal vi finne GAPet på?
  2. Hva er dagen situasjon?
  3. Hva er ønsket situasjon?
  4. Fastslå hvordan GAPet kan fylles.
  5. Lukk GAPet steg for steg.

 

Innsikter CTA

Ønsker du å få bedre oversikt over kompetansen i din bedrift?


Andre relevante ord i denne kategorien