Gå tilbake

Oppfølgingssamtale

Oppfølgingssamtale og andre slike samtaler kan ha flere former, man har gjerne en oppfølgingssamtale i prøvetiden og i etterkant av en medarbeidersamtale. Eksempel på slik samtale kan også brukes underveis i et sykefraværsløp, her er arbeidsgiver og arbeidstaker pålagt oppfølgingssamtaler eller dialogmøter. Målet er å finne ut om arbeidstaker kan fortsette i arbeid, til tross for forhold som kan påvirke arbeidsevnen. Både arbeidsgiver og arbeidstaker er pålagt en gjensidig taushetsplikt.

Book a demo jpg


Andre relevante ord i denne kategorien