Gå tilbake

Intranett

Et intranett er et internt nettverk for en bedrift, der kun de ansatte i bedriften har tilgang. For de fleste bedrifter er det et sted hvor ansatte enkelt kan finne relevant informasjon, enten det er praktiske forhold som rutiner for utlegg, arbeidsforhold, ferier eller andre HR oppgaver.

Men i økende grad brukes intranett også for kultur og generell informasjon internt i bedriften. Fordelen med et intranett som faktisk blir brukt av ansatte er at det vil spare leder og HR for tid fordi ansatte selv enkelt kan oppsøke informasjon isteden for at det går mye tid for ledere å svare på enkle spørsmål. 

Et moderne intranett bør kunne være enkel og tilgjengelig, også på mobil. I tillegg er det en fordel om man kunne publisere nyheter og oppdatering til de man ønsker, enten det er alle ansatte eller bare en utvalgt gruppe. 

I denne artikkelen kan du både lese mer om hva et intranett er, men også få tips om hvordan man lykkes. I følge artikkelen er dette typiske problemer:

  • Fokus på produksjon framfor vedlikehold
  • Manglende eierskap og ansvarsområder
  • Innholdet er utdatert og uprioritert
  • Informasjonsstrukturen er ikke intuitiv
  • Intranettet er alt for alle, og alle kan bidra
  • Uenigheter om hva intranettet er og ikke er

Så dersom man jevnlig kommer med nyttige artikler, tydelig fordeler ansvar, bruker et system som er enkelt og intuitivt samt sørger for at alle får med seg dersom det kommer noe nytt, er mye av jobben med å lage et godt intranett som faktisk blir brukt gjort! 

New call-to-action

Les mer om hvordan du kan bruke Huma som intranett!


Andre relevante ord i denne kategorien