Gå tilbake

Taushetsplikt i arbeidsforhold

Hva er taushetsplikt i arbeidsforhold?

Taushetsplikt på arbeidsplassen skal være informert om og avtalt i en arbeidskontrakt. Hovedregelen er at arbeidstaker har ytringsfrihet, og at en eventuell taushetsplikt følger av en arbeidsavtale som inngås med arbeidsgiver.

Den avtalte taushetsplikten går gjerne på det som kalles lojalitetsplikt, som betyr at i alle arbeidsforhold har arbeidstaker plikt til å opptre lojalt ovenfor sin arbeidsgiver. Dette betyr at en arbeidstaker ikke har lov til å gi informasjon som kan skade arbeidsgivers interesser videre til utenforstående. 

Hvilken rolle du har i selskapet har også en innvirkning på taushetsplikten din. Om du jobber som tillitsvalgt, personalleder eller vernombud vil du ha strengere regler knyttet til taushetsplikten på arbeidsplassen.

Arbeidsgivers taushetsplikt overfor ansatte

Arbeidsgiver har taushetsplikt overfor sine ansatte knyttet til personlige forhold, sensitiv informasjon eller personalsaker. Det innebærer at arbeidsgiver ikke har lov til å avsløre detaljer rundt nevnte tilfeller, eller å involvere andre parter uten arbeidstakers samtykke. Derimot står arbeidstaker fritt til å dele detaljer rundt sine saker og involvere dem de måtte ønske. 

Taushetsplikt etter avsluttet arbeidsforhold

Gjelder taushetsplikten etter at arbeidsforholdet er avsluttet? 
Ja. Både under arbeidsforholdet og etter arbeidsforholdet gjelder taushetsplikten din. 

Les om hvordan du kan håndtere brudd på lojalitets- eller taushetsplikten hos dine medarbeiderne eller tidligere ansatte i artikkelen under.

Artikkel -  Hva er lov når ansatte bryter taushetsplikten?

Taushetsplikt arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven sier at dersom selskapet har behov som tilsier at bestemte opplysninger ikke bør gis videre, kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt.

 

Book a demo jpg

Vite mer om hvordan dere kan få enkle og bedre arbeidskontrakter i din bedrift? 


Andre relevante ord i denne kategorien