Gå tilbake

Kjøregodtgjørelse

Muligheten til å få fradrag for bruk av privatbil i yrkeskjøring faller sammen med arbeidsgivers mulighet til å gi skattefri dekning. Fradraget vil imidlertid inngå i minstefradraget. Dette betyr at du kan få fradrag etter satsene nedenfor dersom dine totale kostnader knyttet til arbeid er større enn minstefradraget. Dersom kostnadene ikke er større enn minstefradraget, får du kun minstefradraget.

Kjøregodtgjørelse er en økonomisk kompensasjon du som arbeidstaker kan motta fra arbeidsgiver, og skal dekke kostnader for yrkeskjøring med din privatbil. Deler av denne godtgjørelsen skal det eventuelt skattes av.

Hva dekker kjøregodtgjørelse?

Arbeidstakere som bruker egen bil til yrkes- og tjenestekjøring, kan få utbetalt bilgodtgjørelse. Dette skal dekke kostnader og utgifter knyttet til bruk av din private bil. I utgangspunktet dekker kjøregodtgjørelse følgende:

  • Drivstoff
  • Slitasje
  • Verditap
  • Diverse driftskostnader (spylervæske, dekk, vask osv.)
  • Bomavgift
  • Årsavgift

Det er viktig å merke seg forskjellen på yrkesreiser og arbeidsreiser. Kjøregodtgjørelsen dekker yrkesreiser, og eksempler på dette er blant annet: jobb utenfor din faste arbeidsplass, kjøring til kundemøter, ærender i jobbsammenheng osv. Det som derimot ikke dekkes av kjøregodtgjørelse og som går under begrepet arbeidsreiser, er kjøring til og fra jobb på din faste arbeidsplass. Med andre ord: Når det ikke kreves av deg å dra utenfor det faste arbeidsstedet, betraktes dette som en vanlig arbeidsreise, og du vil ikke få kjøregodtgjørelse.

Hvor mye kjøregodtgjørelse har du krav på?

Alle som bruker sin egen bil i arbeidssammenheng, og har fått tillatelse til dette av arbeidsgiver, har rett på bilgodtgjørelse. Er du ansatt skal du levere reiseregning, og vil deretter motta kjøregodtgjørelse fra din arbeidsgiver - ofte ut i fra bestemte satser. Du som arbeidstaker kan også forhandle deg frem til egen sats for kjøregodtgjørelse, for eksempel ved tilfeller der bilen din blir utsatt for ekstra slitasje av mye transportering av utstyr o.l. 

For deg som er selvstendig næringsdrivende og bruker privatbil i jobb, kan du få skattefradrag som beregnes ut fra en standardsats på 3,50 kroner per kilometer (2022). 

 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien