Gå tilbake

Emosjonell Intelligens

Emosjonell intelligens handler om vår forståelse av egne og andres følelser, og hvordan vi bruker denne informasjonen i våre handlinger. 

Hva er emosjonell intelligens? 

Emosjonell intelligens er evnen du har til å forstå følelser, og hvordan du bruker denne informasjonen til å tenke bedre og håndtere/reagere på egne og andres følelser. Våre emosjoner er forbundet med våre motiv, drifter og følelser, og vår emosjonelle intelligens er vår evnen til å identifisere, observere og kontrollere følelser. EI er interaksjonen mellom emosjon og kognisjon. 


Er emosjonell intelligens viktig i arbeidslivet?

Ja, emosjonell intelligens er viktig i arbeidslivet i henhold til hvordan vi forholder oss til andre vi jobber sammen med. EI er viktig i arbeidslivet fordi: 

  • Vi kan dra nytte av emosjoner i problemløsning 
  • Vi bruker EI for å kommunisere effektivt og samhandle bedre med andre 
  • Vi håndtere konflikter og presterer bedre under press med EI
  • Vi legger til rette for et åpent og positivt arbeidsmiljø med EI 

Andre relevante ord i denne kategorien