Gå tilbake

Ansiennitet

Ansiennitet handler om hvor lenge en person har vært ansatt i en bedrift. Definisjonen er at ansiennitet er noe du får jo lenger arbeidserfaring du har, og hvor lenge du har vært ansatt et sted.

Hva er ansiennitet?

Ansienniteten sier noe om hvor lenge en person har jobbet i en bedrift. Jo lengre en person har vært ansatt i bedriften, jo høyere ansiennitet får personen. På mange arbeidsplasser øker de ansatte i lønn med stigende ansiennitet. 

Bedriftsansiennitet vs lønnsansiennitet 

Det er vanlig å skille mellom bedriftsansiennitet og lønnsansiennitet.
Bedriftsansiennitet handler om hvor lenge en person har vært ansatt i en bedrift, mens lønnsansiennitet er et tariffrettslig begrep som tar for seg mer enn bare hvor lenge personen har vært ansatt. Lønnsansiennitet tar også for seg tidligere arbeidserfaringer, kompetanse og utdanning.  

Hvordan påvirker ansiennitet lønnen? 

Lønnsansiennitet er et tariffrettslig begrep som fastsettes ved oppstart i ny jobb og regnes fra personer har fylt 18 år. Om personen har tidligere relevant yrkeserfaring, utdanning eller realkompetanse kan dette legges til i beregningen av lønnsansienniteten. Personer går vanligvis opp i lønn med stigende ansiennitet jo lenger de har vært ansatt i en bedrift. 

Book a demo jpg