Gå tilbake

Universell Utforming (WCAG)

WCAG betyr Web Content Accessibility Guidelines. Det er en internasjonal standard for universell utforming av nettsteder. Siden 2008 har den hatt som mål å gi alle, uansett nedsatt funksjonsevne, de samme mulighetene for tilgang til Internett.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien