Gå tilbake

Lønnssamtale

Hensikten med en lønnssamtale er at den ansatte skal få en tilbakemelding, og vurdering av sammenhengen mellom egen arbeidsinnsats og lønn. I lønnssamtalen kan du snakke om hvordan den enkelte kan påvirke sin egen lønnsutvikling. Målet med lønnssamtalen er å sikre at ansatte får en rettferdig lønn som reflekterer deres kvalifikasjoner og arbeidsinnsats.

En lønnssamtale er noe annet enn en lønnsforhandling. Samtalen skal være en dialog mellom leder og den ansatte, der dere snakker om både lønnsforventningene, og de resultatene den ansatte har levert.

Hva er en lønnssamtale? 

En lønnssamtale er en samtale mellom arbeidsgiver og ansatt hvor lønnen til den ansatte blir diskutert. Alle statlige arbeidsgivere er pålagt å tilby en lønnssamtale til sine ansatte, hvis temaet ikke er en del av medarbeidersamtalen.

Tre ting å huske på om lønnssamtalen:

  • Hver ansatt har krav på en lønnssamtale hvert år.
  • Snakk om hvordan den enkelte kan påvirke sin egen lønnsutvikling.
  • Bruk lønnssamtale som et verktøy fremfor lønnsforhandling.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien