Gå tilbake

Bedriftsintern kompetanse

Bedriftsintern kompetanse er den samlede kompetansen som alle ansatte i bedriften har. 

For å sikre at bedriften har kompetansen som trengs for nåværende og fremtidige behov, er det lurt å lage en strategi for kompetansen i bedriften. Her er et forslag til steg i en slik prosess:

  1. Hvilken kompetansestrategi ønsker vi å ha i bedriften vår?
  2. Identifiser relevant kompetanse for bedriften
  3. Sett en målsetning  for fremtiden
  4. Kartlegg medarbeidernes formelle og uformelle kompetanse 
  5. Lag en oversikt over bedriftens kompetansebeholdning
  6. Identifiser kompetansegapet (Gapet mellom: Hvor er vi -> Hvor vil vi)
  7. Prioriter en opplæringsplan
  8. Evaluer resultat og effekten

Les også Arbeidsmiljølovens § 4-2. “Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling”: https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/4/4-2/ 

New call-to-action

Vil du jobbe mer med kompetansekartlegging? 


Andre relevante ord i denne kategorien