Gå tilbake

Reiseregningsskjema

Det er strenge krav til innholdet i en reiseregning. Et reiseregningsskjema skal inneholde opplysninger om: Arbeidsgivers navn og adresse. Arbeidstakers navn, adresse og skriftlig eller elektronisk underskrift. Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst. Formålet med reisen. Hvilket arrangement arbeidstaker har deltatt på.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien