Gå tilbake

HCM

HCM eller Human Capital Management og er den internasjonale betegnelsen på det vi i Norge pleier å kalle for HR-systemer.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien