Gå tilbake

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse er en type arbeidsavtale hvor en person ansettes for en bestemt periode eller for å utføre et bestemt oppdrag, i motsetning til en fast ansettelse som er ubegrenset i tid. Dette kan være relevant i situasjoner hvor det er behov for ekstra arbeidskraft for en begrenset periode, for eksempel ved sesongsvingninger, prosjektarbeid, vikariater for fast ansatte som er midlertidig fraværende, eller for å dekke andre midlertidige behov i en organisasjon. I Norge er hovedregelen fast ansettelse, men under visse forutsetninger tillates midlertidige ansettelser ifølge loven.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien