Gå tilbake

Uformell kompetanse / realkompetanse

All den kom­petansen en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, kurs, fritidsaktiviteter og annet som kommer i tillegg til den kompetansen man har dokumentert gjennom det formelle utdannings­systemet.

Innsikter CTA


Andre relevante ord i denne kategorien