Gå tilbake

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) 

Om du på grunn av sykdom eller skade ikke har mulighet til å jobbe og sikre deg inntekt, vil NAV hjelpe deg med arbeidsavklaringspenger og jobb. Dette er noe NAV gjør med mål om at dere sammen skal avklare mulighetene dine for å beholde jobben, eller komme i arbeid.

Arbeidsavklaringspenger og sykemelding

NAV tilbyr AAP for å sikre deg hjelp med inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand. Dersom du har brukt opp sykepengerettighetene dine og fortsatt er syk (inntil ett år), kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger. 

Hvem kan få AAP?

 • Du må som regel ha vært medlem i folketrygden i minst 5 år.

 • Du må bo eller oppholde deg i Norge.

 • Arbeidsevnen din må være redusert med minst 50 prosent.

 • Du må ha behov for et arbeidsrettet tiltak eller aktiv behandling.

 • Du må sende meldekort hver 14. dag.

Arbeidsavklaringspenger skatt

Arbeidsavklaringspenger beskattes som vanlig arbeidsinntekt og avhenger av skattekortet ditt. AAP skatt kan ikke skattes som selvstendig næringsdrivende. 

Arbeidsavklaringspenger og feriepenger

Du har ikke rett til arbeidsavklaringspenger når du har ferie.

Hvor mye kan du få i AAP?

Hvor mye du får utbetalt i AAP vil variere og avhenger av:  

 • Inntekt
 • Antall barn du forsørger
 • Stillingsprosent
 • Meldekortet ditt 
 • Aktivitetsplikten din 
 • Skattetrekk 

Les mer om AAP på NAV her.  

 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien