Gå tilbake

Lederrutiner og lederoppgaver

Definerer alle faste eller periodiske oppgaver som skal eller bør gjennomføres av den enkelte leder eller ledergruppen. Oppgavene kan utarbeides skriftlige eller muntlig og settes i system som lederrutiner.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien