Gå tilbake

Personalpolitikk

Hva er personalpolitikk? 

Personalpolitikk er et overordnet politisk dokument, som skal gi retning, og si noe om hvilke intensjoner selskapet har med personalarbeidet. HR-avdelingen eller lederens ansvar er å sørge for at rutiner, veiledere og maler sikrer god etterlevelse av disse intensjonene, samt at dokumentet revideres ved behov. 

Personalpolitikk kan omfatte alt fra rekruttering, opplæring og utvikling av ansatte, til å utarbeide lønns- og arbeidsvilkår, opprettholde et godt arbeidsmiljø, håndtere konflikter og gjennomføre evalueringer og ytelsesvurderinger. Målet med en god personalpolitikk er å tiltrekke seg, og beholde kvalifiserte ansatte, samtidig som organisasjonen oppnår sine mål, og opprettholder et produktivt arbeidsmiljø.

Hvorfor trenger vi personalpolitikk? 

Personalpolitikk skal gi retning for arbeidet med de menneskelige ressursene i selskapet. Dette er for å oppnå målene til virksomheten, og konkretisere hvilke verdier som skal styre atferden til ansatte og ledere. Dette dokumentet danner et grunnlag for HR-ansvarlig og lederes arbeid med strategisk personalledelse. 

Hvis bedriften går gjennom en organisasjonsendring kan det være lurt å gå gjennom personalpolitikken, for å se om det er noe som bør endres, legges til eller fjernes. 

New call-to-action

 


Andre relevante ord i denne kategorien