Gå tilbake

Personalhåndbok

En personalhåndbok er et nyttig verktøy for å enklere kommunisere informasjon internt i en organisasjon, enten det gjelder rutiner og regler til ansatte. I en velfungerende og moderne personalhåndbok finner alle ansatte raskt svar på det de lurer på, noe som sparer tid for ledere og personalansvarlige fordi de ansatte selv kan lete opp svar på spørsmål de har. Men hva bør den inneholde?

Personalhåndbok er et levende dokument som endres fortløpende etter den personalpolitikken som selskapet til enhver tid beslutter, samt være i henhold til endringer i lovverk og internt avtaleverk. 

Personalhåndboken fungerer som et oppslagsverk for ansatte og bidrar til at medarbeiderne får den informasjonen de trenger, enten det er praktiske forhold som lønn, arbeidstider, ferieavvikling, pensjon og forsikringer. Eller det gjelder andre forhold som personalgoder, varslingsrutiner eller rutiner knyttet til utstyr eller eiendeler. 

En moderne personalhåndbok burde være lett tilgjengelig, lesbare på alle mulige typer enheter og være enkel å finne frem i. 

New call-to-action

 


Andre relevante ord i denne kategorien