Gå tilbake

Employer branding

Employer branding eller Arbeidsgivermerke på norsk beskriver en arbeidsgivers omdømme som et sted å jobbe, og deres ansattes verdiproposisjon, i motsetning til det mer generelle bedriftsmerkeomdømmet og verdiforslaget til kundene.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien