Gå tilbake

HR rapport

En HR-rapport gjør det enkelt for ledere å finne ut av hvordan det har gått med selskapet i løpet av et år. Rapporten er til for kartlegge hva som funker og ikke funker i et selskap, og gir innsikt, oversikt og kontroll.  

Hva er en HR-rapport?

En HR-rapport er en rapport som inneholder informasjon om hvordan det har gått med en bedrift i en bestemt tid, ofte i løpet av et år. Herunder nøkkeltall, vurderinger av bedriften, rekruttering og prestasjonsstyring. For ikke å glemme de formelle rammene bedriften forholder seg til som arbeidsgiver. 

I en HR-rapport finner vi som nevt nøkkeltallene, også kalt KPI-ene, som er til for å måle og analysere hvor effektivt et selskap har gjennomført sin HR-strategi. Les mer om HR-KPI-er og HR-strategi i artikkelene under. 

Artikkel - HR-KPI 

En HR-rapport tar for seg de menneskelige ressursene som har bidratt i selskapet i en periode, og er en samling av alle rapportene i HR-avdelingen og HR-systemet. Vi skiller mellom operasjonelle og strategiske HR-rapporter. 

Artikkel - HR Strategi  

Operasjonelle HR-rapporter

Operasjonelle HR-rapporter brukes av ledere for å følge opp ansatte på daglig basis, og benyttes til myndighetsrapportering.
I denne rapporten rapporteres interne saker som for eksempel sykefraværet til de ansatte, og gir detaljer på personnivå.

Strategiske HR-rapporter

Strategisk HR-rapportering brukes av ledere for å analysere strategiske beslutninger som er gjort i selskapet. 
Vil du vite mer om hva HR egentlig er? Les mer om dette i artikkelen under. 

Artikkel - Hva er egentlig HR? 

Hvorfor er HR-rapportering viktig? 

HR-rapportering er viktig for å holde system og kontroll over hvordan det går med selskapet. Også for at ledelsen i et selskap skal vite hva som egentlig foregår i bedriften, forbi økonomi og produksjon. I tillegg er myndighetsrapportering lovpålagt og må gjennomføres. 
Ved å bruke riktig HR-verktøy vil HR-rapporteringen bli enklere å gjennomføre.  Les mer om HR-verktøy i denne artikkelen

Trenger du inspirasjon til flere typiske HR oppgaver som er viktig å ha fokus på? Vi har også skrevet en artikkel om det

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien