Gå tilbake

Avslutning av arbeidsforholdet

Av ulike grunner kan det være nødvendig for arbeidsgiver å avvikle en arbeidstakers ansettelsesforhold. Avvikling av arbeidsforholdet kan skje enten ved en frivillig avtale mellom partene, eller ved at vedkommende meddeles oppsigelse eller avskjed.

 

Oppsigelsestid etter alder og lengde på ansettelse
  UNDER 50 ÅR 50–54 ÅR 55–59 ÅR OVER 60 ÅR
Ansatt i mindre enn 5 år 1 måned 1 måned 1 måned 1 måned
Ansatt i mer enn 5 år 2 måneder 2 måneder 2 måneder 2 måneder
Ansatt i mer enn 10 år 3 måneder 4 måneder* 5 måneder* 6 måneder*

 

* Ved oppsigelse fra arbeidstakers side er oppsigelsestiden aldri mer enn 3 måneder.

Les mer om oppsigelse på nettside hos arbeidstilsynet: link

 

Sluttattest_NO CTA

 


Andre relevante ord i denne kategorien