Gå tilbake

Arbeidskraft

 

Hva er arbeidskraft? 

Arbeidskraft er den fysiske og mentale innsatsen som blir brukt til å produsere varer og tjenester. Det inkluderer ferdigheter, kunnskap, evner og erfaring som en person har, og som de bruker for å utføre arbeidsoppgaver.

Arbeidskraft kan variere i kvalitet og produktivitet, og dermed også i lønn og kompensasjon. Arbeidskraft kan også påvirkes av trender som automatisering og digitalisering, som kan endre hvordan arbeid utføres på, og hvilke ferdigheter som er etterspurt i arbeidsmarkedet.

Hvordan skaffe arbeidskraft? 

Arbeidskraft kan skaffes på flere måter. De vanligste måtene å få tak i arbeidskraft på er gjennom rekruttering. Ved å annonsere en ledig stilling selv eller gjennom et rekrutteringsbyrå. Eller så kan arbeidskraft leies inn gjennom innleie eller outsourcing.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien