Gå tilbake

Turnover

Turnover sier noe om personalomsetningen i virksomheten, og presenteres gjerne i et prosenttall. For å kalkulere denne prosenten teller vi hvor mange som slutter delt på gjennomsnittlig antall ansatte i en spesifikk periode og ganger tallet med 100 for å få prosenten.

Book a demo jpg


Andre relevante ord i denne kategorien