Gå tilbake

Reboarding

Hva er Reboarding?

Om en ansatt har vært borte fra jobben i en lengre periode er det viktig at personen får en god reboarding når han/hun kommer tilbake. Reboarding ligner på onboarding og crossboarding, men ved reboarding kjenner den ansatte til bedriften fra før. Reboarding er viktig for å bevare kulturen i selskapet og skape tilhørighet. 

Hvorfor er reboarding viktig? 

En god reboarding er viktig for å ivareta tryggheten og lojaliteten til de ansatte på arbeidsplassen. Når en ansatt kommer tilbake på jobb etter å ha vært borte på for eksempel permisjon, vært sykemeldt eller permittering, er det viktig at det er lagt til rette for at den ansatte kommer tilbake til den vanlige arbeidstilværelsen. Derfor er det viktig å bruke tid på reboarding, for at den ansatte får den informasjon og velkomsten den trenger.   

Onboarding CTA_NO


Andre relevante ord i denne kategorien