Gå tilbake

Oppsigelse

 

Hva er oppsigelse? 

Oppsigelse er en formell avslutning av et arbeidsforhold, enten gjort av arbeidsgiver eller arbeidstaker. Det innebærer at den ene parten gir beskjed om at de vil avslutte arbeidsforholdet, enten med umiddelbar virkning eller ved en bestemt fremtidig dato. Oppsigelse kan være frivillig eller tvungen, og vilkårene for oppsigelse varierer avhengig av arbeidskontrakten og gjeldende lover og regler.

Krav til oppsigelse 

I følge arbeidsmiljøloven kan ikke arbeidstaker sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. 

Hva er oppsigelsestid?

Oppsigelsestid er tiden som er angitt i en arbeidskontrakt, for hvor lenge en arbeidstaker skal jobbe etter at stillingen er sagt opp. Oppsigelsestiden variere utfra stilling, og gjeldende lover og regler. Formålet med oppsigelsestiden er å gi den andre parten tilstrekkelig varsel, og mulighet til å tilpasse seg endringen i arbeidsforholdet.

Hvor lang oppsigelsestid er vanlig? 

Om ikke annet er skriftlig avtalt i arbeidskontrakten, eller fastsatt i en tariffavtale, vil oppsigelsestidens følge av arbeidsmiljøloven § 15-3, og være på en måned. Er du ansatt med en prøvetid gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre noe annet er skriftlig avtalt. Ved mer enn ett års ansettelse er oppsigelsestiden ofte på tre måneder. Detaljene i oppsigelsestiden vil variere avhengig av den enkelte arbeidskontrakten og gjeldende lovverk.

Hvor mange advarsler før oppsigelse?

Antall advarsler før oppsigelse varierer avhengig av gjeldende lovverk, og individuelle avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Generelt sett er det vanlig å gi minst en skriftlig advarsel til arbeidstaker før oppsigelse, men antall advarsler kan variere avhengig av alvorlighetsgraden av brudd på arbeidskontrakten eller interne retningslinjer. Noen bedrifter har faste regler om antall advarsler før oppsigelse, mens andre vurderer hver situasjon individuelt. 

 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien