Gå tilbake

Fortrinnsrett

I noen tilfeller kan søkere av en jobb ha fortrinnsrett for å bli ansatt på en ledig stilling. En slik fortrinnsrett vil da begrense arbeidsgiverens rett til å fritt velge mellom kandidatene, og heller gi en fordel til arbeidstakeren. 

Hva betyr fortrinnsrett?

Fortrinnsrett betyr at du har rett på en stilling fremfor andre personer. Fortrinnsrett er en gode personer som har vært ansatt et sted tidligere kan få i samme selskap, og personer som ønsker høyere stillingsprosent i samme bedrift. 

Hvem kan få fortrinnsrett? 

Om du har jobbet i en bedrift, men blitt sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, ved for eksempel nedbemanning, kan du ha fortrinnsrett til ny ledig stilling i bedriften. Denne fortrinnsretten følger av arbeidsmiljøloven § 14 -2. Den samme fortrinnsretten vil en person som har en redusert stilling på grunn av manglende arbeid få, om det åpner seg muligheter for mer arbeid. 

Fortrinnsrett for deltidsansatte

I følge arbeidsmiljøloven § 14 - 3 har deltidsansatte en fortrinnsrett til å få utvidet stillingen sin hvis de har riktig kompetanse og er kvalifisert til stillingen, fremfor at arbeidsgiver ansetter en ny i stillingen.

Krav til fortrinnsrett

Fortrinnsrett gjelder for interne søkere og tidligere ansatte søkere. For å få fortrinnsrett må du være kvalifisert til stillingen, og ha vært ansatt i minimum 12 måneder de siste to årene. Fortrinnsretten gjelder for en begrenset periode, fra oppsigelsestidspunktet og i ett år etter oppsigelsesfristen har utløpt. 

Book a demo jpg


Andre relevante ord i denne kategorien