Gå tilbake

Outsourcing

 

Hva er outsourcing?

Outsourcing, eller utkontraktering på norsk, handler om å dele ut arbeidsoppgaver til eksterne leverandører. Når en bedrift overlater deler av sine arbeidsoppgaver og/eller produksjon til andre leverandører, kaller vi det for outsourcing. En bedrift kan også outsource varer eller tjeneste fra eksterne leverandører i stedet for å produsere de selv. 

Hvorfor outsource? 

Bedrifter velger ofte å outsource for å øke effektivitet, for å få tilgang til ekspertise som ikke er tilgjengelig internt, for å gjøre prosessen billigere, eller for å få en støttefunksjon. 

Eksempler på outsourcing

Det er vanlig med outsourcing i både offentlig og privat sektor. Arbeidsoppgaver som ofte blir outsourcet er regnskap, IT-drift, renhold, kantinedrift og andre servicefunksjoner. 

Fordeler og ulemper med outsourcing

Fordelene: 

  • Outsourcing gir muligheten til å øke eller redusere ressursene etter behov, noe som kan være nyttig i sesongbasert eller prosjektbasert arbeid.
  • Frigjøre tid og ressurser for å fokusere på kjernevirksomheten.
  • Gi tilgang til spesialiserte ferdigheter og kompetanse som ikke finnes internt i bedriften.
  • Redusere faste kostnader ved å overlate arbeid til en leverandør som kan gjøre det billigere.

Ulemper: 

  • Tap av kontroll over prosesser og produkter, noe som kan føre til dårligere kvalitet eller forsinkelser.
  • Problemer med kommunikasjon og koordinering mellom bedriften og leverandøren.
  • Sikkerhetsproblemer når det gjelder å beskytte sensitiv data.

 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien