Gå tilbake

Diettgodtgjørelse

Dagdiett er en utgiftsgodtgjørelse som du som arbeidstaker får av arbeidsgiver. Dagdietten skal dekke utgifter du har til kost (diett) når du er på dagsreise på oppdrag for en arbeidsgiver.

I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale godtgjøring for kost og losji på reiser i forbindelse med arbeid. Det er imidlertid klare regler for hva som kan utbetales uten å trekke skatt av det (trekkfritt).

Dagdiett - reiser uten overnatting
På reiser uten overnatting kan det trekkfritt utbetales dagdiett etter Skattedirektoratets satser, så lenge oppdragsstedet er mer enn 15 km fra reisens utgangspunkt, og reisen varer mer enn 6 timer. Det er imidlertid en forutsetning at arbeidstakeren har merkostnader til kost i forbindelse med reisen. Ansatte som har reise- og transportoppdrag som en del av sitt ordinære arbeid vil normalt ikke ha merkostnader til kost i arbeidet, og har derfor ikke krav på dagdiett. Dette gjelder for eksempel sjåfører, flybesetning, mannskap på båter og lignende.

Døgndiett – reiser med overnatting
På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva som kan utbetales i trekkfri kostgodtgjørelse. For at reisen skal anses som en reise med overnatting må den ansatte tilbringe mer enn fem timer av natten utenfor hjemmet. I denne sammenheng anses natt som tiden mellom klokken 22.00 og 06.00.

Beregning av døgn:
  • Et døgn varer i 24 timer fra reisens starttidspunkt.
  • Reiser som varer mer enn 6 timer inn i nytt døgn gir rett til full døgndiettsats etter samme sats som siste døgn.
  • Reiser som varer under 6 timer inn i nytt døgn gis det ingen godtgjørelse for.

Les mer om Reise og diett

 


Andre relevante ord i denne kategorien