Gå tilbake

Masseoppsigelser

 

Hva er en masseoppsigelse?

Definisjonen på en masseoppsigelse er når arbeidsgiver sier opp minst 10 ansatte innenfor en tidsramme på 30 dager. Masseoppsigelser kan være både midlertidige og permanente, og kan føre til store økonomiske og følelsesmessige utfordringer for de berørte og deres familier.

Grunnen til masseoppsigelser varierer, men skjer vanligvis på grunn av nedbemanning, som en faktor av økonomiske, forretningsmessige årsaker eller nedleggelse av virksomheten.

Hvilke rettigheter har du under en masseoppsigelse?

Som arbeidsgiver er du lovpålagt å informere arbeidstakerne det gjelder, og NAV, så tidlig som mulig. En oppsigelse, uavhengig om det er en vanlig oppsigelse eller en masseoppsigelse, skal være saklig begrunnet, og fortelle hvilken periode oppsigelsene vil kunne bli foretatt.


Les mer om dette i linken under. 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien