Gå tilbake

Onboarding

Onboarding handler om hvordan man tar i mot og integrerer nye ansatte i virksomheten, ofte også i tiden før de begynner (Pre-boarding). Onboarding bør settes opp som en oppgavebasert mal, slik at alle oppgaver blir gjennomført til rett tid og alle onboardinger i bedriften foregår relativt like.

Onboarding CTA_NO


Andre relevante ord i denne kategorien