Gå tilbake

GRFS

GFAS betyr Standard for god regnskapsføringsskikk, og gir føringer for hva som skal anses som god regnskapsføringsskikk etter loven.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien