Gå tilbake

GDPR / Personvern

GDPR / Personvern betyr General data protection regulation / Personvernforordningen: er en lov EU har vedtatt. Loven skal gjelde i alle EU- og EØS-landene. I Norge er det virkning fra 20. juli 2018. Loven vil gjelde omtrent alle bedrifter i Norge og alle som har ansatte.

Innenfor HR området er det spesielt Personopplysninger og dokumenter som kommer innunder GDPR;

Datatilsynet beskriver at Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer. Et bilde regnes som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og lydopptak kan være personopplysninger selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen. Biometri slik som fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) er også personopplysninger. Videre er en dynamisk IP-adresse i gitte tilfeller også definert som personopplysning. Registreringsnummeret på en bil kan være en personopplysning hvis det kan knyttes til en bestemt person, mens ikke hvis det står på en firmabil som benyttes av flere. Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Opplysninger om hva du handler, hvilke butikker du går i, hvilke tv-serier du ser på, hvor du fysisk beveger deg i løpet av en dag og hva du søker etter på nettet er alt sammen eksempler på dette. En av de nyere utfordringene for personvernet er nemlig det at vi legger igjen så mange digitale spor - ofte uten å vite om det eller tenke over det.

Les mer om personalopplysninger

 

Personalhåndbok CTA


Andre relevante ord i denne kategorien