Gå tilbake

Masterdata

Masterdata er data som beskriver de grunnleggende enhetene som inngår i et selskaps forretninger. Noen eksempler på denne type enheter er kunder, ansatte, leverandører og produkter. Disse enhetene gir en kontekst til transaksjoner, mens transaksjonene i seg selv ikke er masterdata.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien