Gå tilbake

Lederstyringssystem

Lederstyringssystem er ikke en kjent betegnelse på et system, men er nok ment som en betegnelse på et system bedriften bruker for samkjøring av ledere og deres oppgaver, fo rå gi en helhetlig lederpolitikk.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien