Gå tilbake

QA

QA er en engelsk forkortelse for det norske begrepet kvalitetssikring.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien