Gå tillbaka

Uppsägning

Uppsägning av olika skäl kan det vara nödvändigt för arbetsgivaren att säga upp en anställds anställningsförhållande. Uppsägning av anställningsförhållandet kan ske antingen genom ett frivilligt avtal mellan parterna, eller genom att personen i fråga underrättas om uppsägning eller uppsägning.

Andra relevanta ord från denna kategori