Gå tillbaka

Anställningsavtal

Anställningsavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare som reglerar rättigheter och skyldigheter i anställningsförhållandet. I Sverige är det ett krav enligt arbetsmiljölagen att ett skriftligt anställningsavtal måste ingås för alla anställningsförhållanden.

Det här ska anställningsavtalet innehålla:

 • Arbetsgivarens och den anställdas namn och adress.
 • Tillträdesdag.
 • Var den anställda ska utföra arbetet. Om den anställda inte ska ha någon speciell arbetsplats bör du förklara detta.
 • Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel. Om befattningen är speciell kan du komplettera med en utförlig befattningsbeskrivning.
 • Vilken anställningsform det gäller – tillsvidare, för en begränsad tid eller provanställning.
 • Om det är en tillsvidareanställning ska de uppsägningstider som gäller finnas med, eller också hänvisar du till LAS eller kollektivavtalet.
 • Om det är en anställning för begränsad tid ska anställningens slutdag framgå (eller andra villkor för att anställningen ska upphöra).
 • Om det är en provanställning ska prövotiden framgå.
 • Ingångslön och andra förmåner (till exempel fri bil och friskvård).
 • Hur ofta lönen ska betalas ut och vilka löneperioder (avstämningsdagar) som gäller.
 • Normal arbetstid. Längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka.
 • Villkor för semester och eventuell förskottssemester.
 • Om arbetsgivaren är ansluten till något kollektivavtal.
 • Villkor för utlandsjobb om stationeringen avses vara längre än en månad.
 • Vilka försäkringar du som arbetsgivare ska teckna för din anställda, både avtalsförsäkringar och eventuella andra försäkringar.

Se hur enkelt anställningsavtal kan göras!

Andra relevanta ord från denna kategori