Gå tillbaka

Konflikthantering

Alla arbetsplatser upplever konflikter. Eftersom det är omöjligt att säkra sig mot alla konflikter är det viktigt att både chefer, mellanledare, förtroendemän och anställda inom HR och personal har kompetensen att möta och hantera konflikter på ett bra sätt. Det är därför viktigt att ha bra rutiner för hur konflikten ska hanteras.

Andra relevanta ord från denna kategori