Gå tillbaka

Organisation

Organisation är två eller flera personer som arbetar tillsammans och utför uppgifter för att uppnå ett mer eller mindre klart definierat mål. I praktiken kommer detta att innebära en formalisering med fördelningen av aspekter av arbetet så att samarbetet får störst möjlig effekt.

Andra relevanta ord från denna kategori