Gå tillbaka

Personalmapp

Personalmapp kan innehålla ett antal dokument och information om anställda. Detta kan vara faktisk information eller bedömningar av den anställde. Det kan finnas personlig information i personalmappen som den anställde anser är felaktig eller onödig. I så fall kan den anställde kräva att informationen korrigeras eller raderas.

Hur kan man enklare få kontroll på personalinformation?

Andra relevanta ord från denna kategori