Gå tillbaka

Gap-analys

Gap-analys är en modell som tittar på avståndet mellan förväntningar och upplevda / uppnådda resultat eller ett företags faktiska och möjliga resultat. En gapanalys kan vara ett användbart verktyg i arbetet med kompetensstrategier.

Önskar du få bättre översikt på kompetenserna inom företaget?

Andra relevanta ord från denna kategori