Gå tillbaka

Uppföljningsintervju

Uppföljningsvintervju är en typ av intervjue som kan ha flera former, du har vanligtvis en uppföljningsintervju under provanställningen och efter att du blivit fastanställd en uppföljning. Ett exempel på en sådan konversation kan också användas under en sjukfrånvaro, där arbetsgivaren och arbetstagaren måste följa upp intervjuer eller dialogmöten. Syftet är att ta reda på om arbetstagaren kan fortsätta arbeta, trots förhållanden som kan påverka hans eller hennes arbetsförmåga. Både arbetsgivare och arbetstagare är föremål för en ömsesidig sekretessplikt.

Andra relevanta ord från denna kategori