Gå tillbaka

Kompetensutveckling

Med kompetensutveckling menas systematiska inlärnings- och utvecklingsåtgärder i syfte att förbättra individuell, grupp- och organisation i ett arbetssammanhang. Det är viktigt att all medarbetarutveckling är rotad i de uppgifter som ska lösas och vilken roll varje anställd har eller kommer att ha i framtiden.

Andra relevanta ord från denna kategori