Gå tillbaka

ENPS

Vad är eNPS?

eNPS är ett enkelt sätt att mäta medarbetarnöjdhet genom att fråga hur troligt det är att anställda kommer att rekommendera andra att arbeta på företaget. De flesta ser eNPS som en enkel och alltmer använd metod för att känna av pulsen på hur nöjda de anställda är inom organisationen.

Baserat på en enkel fråga ("På en skala från 0-10, hur sannolikt är det att du rekommenderar detta företag som en plats att arbeta på?"), mäter eNPS hur många av dina anställda du kan betrakta som ambassadörer och inte.

 

Hur fungerar eNPS?

Undersökningen är anonym och du ska själv kunna bestämma när och hur ofta den ska genomföras. Baserat på vad individen svarar på skalan mellan 0-10 är alla anställda uppdelade i tre grupper:

9-10: Dina ambassadörer! Det här är de anställda som är mest nöjda och glada, de kommer utan tvekan att rekommendera utomstående att arbeta på företaget.

7-8: De neutrala... Dessa är de anställda som förmodligen är nöjda men kanske inte känner tillräckligt engagemang eller önskan att rekommendera arbetsplatsen till andra.

0-6: Kritikerna. Det här är de minst nöjda anställda som inte kommer att rekommendera företaget för andra.

För att beräkna eNPS i ditt företag, används den här enkla formeln:

eNPS = andel ambassadörer - andel kritiker

Så om 50% är ambassadörer och 10% är kritiker är din eNPS 40.

 

Vilka är de största fördelarna med eNPS?

Låt oss börja med det viktigaste: eNPS är enkelt!

eNPS är lätt att implementera och lätt att förstå. Detta leder till att det är emklare att hålla en likadan medarbetarundersökning under en lång tidsperiod för ditt företag utan att det finns utrymme att ändra eller lägga till ämnen.

Många har upplevt att större och mer komplexa undersökningar är både svårare att genomföra (färre anställda svarar) och eftersom de förändras över tid är det svårare att dra goda slutsatser och genomföra rätt åtgärder.

 

Finns det några nackdelar med eNPS?

eNPS är inte alls ett komplett verktyg för att ta emot feedback från dina anställda och många tycker också att det finns brister om du letar efter är ett verktyg för att mäta engagemang eftersom du behöver arbeta mer grundligt.

Kritiken mot eNPS börjar med det faktum att metoden som den bygger på (NPS) är svag. Kan man bara ställa en fråga och få reda på hela sanningen?

I samband med att fråga anställda istället för kunder är det mindre värdefullt för företag att bara få "ett nummer" utan en förklaring till varför eller vad som är antingen bra eller kan förbättras.

 

Vad är en bra eNPS?

I teorin kan man uppnå en eNPS från 100 till -100. Många tror att så länge du har en positiv eNPS är det ett bra betyg. Generellt sett kan man i många fall säga att den relativa utvecklingen i ditt företags eNPS som betyder mest är följande, “Är det på väg upp eller ner?”

Enligt denna artikel är en eNPS över noll helt okej.
Vidare kan detta användas som utgångspunkt för att bedöma nivån på din eNPS.

  • Över 50: Otroligt bra!
  • 10-30: Bra!
  • Värre än -10? Inte så bra

Andra relevanta ord från denna kategori