Gå tillbaka

Varning vid anställning

En varning eller erinran använder du för att informera den anställda om att anställningen kan komma att upphöra om ett visst beteende upprepas. Du påminner helt enkelt personen om skyldigheterna enligt anställningsavtalet och upplyser även om risken för uppsägning.

Andra relevanta ord från denna kategori