Last ned gratis

Fiks ferdig personalhåndbok

LP_Personalhåndbok_mal_huma_NO

Vi har skrevet en oppdatert personalhåndbok som du kan gi videre til dine ansatte. Den forklarer hvilke rettigheter arbeidstaker har, og arbeidsgiver kan forklare hvilke regler som gjelder.

 

* Denne malen er i Adobe PDF format og er ferdig fylt med innhold som du kan enkelt tilpasse  for din bedrift 

Hva er en personalhåndbok?

En personalhåndbok er et oppslagsverk for regler, rutiner og kultur. Det er en slags felles enighet om “slik har vi det hos oss”. Noe av innholdet er sentrert rundt lovverk og arbeidsrett. Noe av innholdet er interne regler. Målet med en personalhåndbok er å hjelpe til at alle blir rettferdig behandlet og at bedriften får kommunisert hvordan ting funker. 
 
Denne personalhåndboken er ikke komplett. Den er et utgangspunkt og en mal basert på utdrag fra tekster fra arbeidstilsynet og lovdata. Se slutten av PDFen for lenker til lovdata og arbeidstilsynet. Det er altså meningen at den enkelte bedrift tilpasser denne personalhåndboken til sine egne regler og rutiner.
 
Her er noen av punktene og noen eksempler som malen tar for seg:
 

Arbeidforholdet

Nyansatt og prøvetid eks: “Den ansatte deltar i bedriftens onboarding program og blir innkalt til bla. oppstartsamtale, opplæring og evalueringssamtale.”
Midlertidig- og deltidsansatte
Kompetanseutvikling 
Arbeidstid, overtid, hviletid og fleksibel arbeidstidsordning 
Møter, samtaler og oppfølging eks: “I tillegg til fellesmøter vil du som ansatt ha møter ved behov med nærmeste leder, øverste leder eller HR avdelingen. Disse møtene kan ha forskjellig tema utfra behov.” 
Oppsigelse og avskjed 
Permittering 
 
 

Fravær 

Ferie eks: “Bedriften har plikt til å sørge for at ferien blir avviklet i løpet av ferieåret og den ansatte har plikt til å avvikle ferien.”  
Helligdager og arbeid på spesielle dager 
Velferdspermisjoner 
Redusert arbeidstid 
Egen sykdom 
Sykdom hos barn/barnepasser Eks: “Ansatte med omsorg for barn har rett til permisjon for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt. Permisjonsretten gjelder til og med det året barnet fyller 12 år.”  
Langtidssykefravær 
Nytt barn (graviditet, fødsel, adopsjon, amming etc)
Militærtjeneste 
Utdanning 
Offentlige verv 
 

Lønn, utlegg og goder

Lønn eks: “Du vil få lønnsslipp tilsendt på mail. Hvis lønnsdag faller på en rød dag skjer utbetaling i forkant. Det praktiseres halv skatt i siste lønning før jul.” 
Forskudd på lønn 
Feriepenger 
Trekk i lønn og feriepenger 
Lønnsfastsettelse og regulering eks: “Den ansattes lønn fremgår i arbeidsavtalen som inngås ved oppstart av arbeidsforholdet. Eventuelle endringer i lønn skal dokumenters i et vedlegg til arbeidsavtalen.”
Reise og utlegg (diett, overnatting, bilgodtgjørelse, utlegg) 
Utstyr, internett, mail og andre abonnement 
Lunsj og overtidsmat 
Gaver 
Forsikring og pensjon (innskuddspensjon, reiseforsikring, basis helseforsikring og behandlingsavtale)
 

Reglement og plikter

Taushetsplikt eks: “Arbeidstaker plikter, i ansettelsestiden og etter arbeidsforholdets opphør, å bevare streng og absolutt taushet overfor tredjeparter med hensyn til enhver konfidensiell informasjon som arbeidstaker under sitt ansettelsesforhold, direkte eller indirekte, måtte bli kjent med.” 
Andre arbeidsgivere 
GDPR samt rett til innsyn og sletting 
Helse, miljø og sikkerhet eks: “Bedriften er ansvarlig for at arbeidsmiljøet på arbeidsplassen samsvar med lovens krav. Bedriften har også ansvarlig for opplæring av verneombud. Verneombudets oppgaver er å ivareta den ansattes interesser i arbeidsmiljøsaker.” 
Varsling av kritikkverdige forhold 
Tariffavtaler og fagforeninger 
 
I tillegg inneholder malen en samling med lenker til aktuelle lovverk som underbygger innholdet. For eksempel lovdata om Arbeidsmiljølover, eller Arbeidstilsynet om helse, miljø og sikkerhet. 
Utover dette er det en samling med temaer og relevante oppslagsverk. For eksempel arbeidstilsynets temasider rundt graviditet og arbeidsmiljø, eller inneklima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Alt dette er samlet hovedsakelig for at det skal være enklest mulig for deg å lage en personalhåndbok som stemmer godt overens med gjeldende lovverk, og at den i tillegg passer med den enkelte bedriftens kultur. 
 
Et par tanker om distribusjon til slutt. En personalhåndbok er ofte et oppslagsverk som letes frem ved behov. Det er ikke nødvendigvis noe de ansatte bruker lørdagskveldene sine på å lese, men snarere noe man refererer til i en annen sammenheng. Derfor er det lurt å tenke gjennom hvordan man distribuerer denne personalhåndboken. Det er fort gjort at den blir ferdigstilt og glemt i en skuff dersom man ikke gjør den tilgjengelig for de ansatte. Med å velge et digitalt HR-system som Huma vil alle de ansatte ha tilgang til relevante dokumenter om sitt eget arbeidsforhold til en hver tid. Dette er en enkel og kraftfull måte å distribuere denne typen innhold på. Alltid tilgjengelig og oppdatert. 
 
Registrer e-postadressen din i skjemaet over og les mer før du distribuerer håndboken til dine ansatte. Dersom det er noe vi kan hjelpe deg med, eller svare på ikke nøl med å ta kontakt med en av oss direkte!