Rask tilgang på nøkkeltall om din organisasjon

Bedre innsikt gir bedre beslutninger

insights-header-norwegian

HR analysen begynner her

Hvor mange har vi ansatt i år? Hvordan er kjønnsfordelingen? Hvor mange er vi egentlig nå? Med Huma får du raskere og enklere tilgang på nøkkeltall om din organisasjon.
HR analyse av masterdata

Full kontroll på lovpålagt rapportering

Digitalisering av HR

Walk the talk

Ønsker dere å bli bedre på likestilling og mangfold, men mangler oversikt? I Huma kan du enkelt få ut tall på kjønn- og aldersfordeling, bruk av heltid og deltid og mye annet som gjør det enklere for dere å nå mål knyttet til likestilling og mangfold.  

section-3-nor (1)