Huma Insikter

Fem vanligt förekommande fel i ett anställningsavtal

Cover_Fem vanlige feil i arbeidsavtaler

Ett anställningsavtal skall behandlas med respekt. Dokumentet är ett grundläggande och bindande dokument på en arbetsplats, därför är det viktigt att ha full kontroll på det.

Vi har snackat med Schjødts arbetsrättsjurister i Sverige om ämnet och vad de anser är de vanligaste utmaningarna när man skall ingå ett avtal.


Logos

 

Vad som blir sagt...

"Det första som vi oftast ber våra kunder att göra är att skicka en kopia av det nuvarande anställningsavtalet som existerar för dem anställda. Vi gör detta bland annat för att kunna bedöma och fastställa ramarna för vad arbetsgivaren kan eller har en plikt att göra. Det är därför viktigt att vara medveten om innehållet i anställningsavtalet redan från början. "

Martin Jetlund, partner och advokat i arbetsrätt på Schjødt.

quote

Relaterade inlägg