I en oppstartsbedrift er teamet alt! Da bør man ta på alvor at 60% feiler på grunn av nettopp dette.

De færreste oppstartsbedrifter har hverken råd, tid eller lyst til å ha en dedikert HR ressurs eller bruke masse tid på personaladministrasjon. Allikevel kan det lønne seg å jobbe smart fra første dag: 60% av alle start-ups som feiler gjør det nettopp på grunn av teamet!

 

Hvorfor er det lurt å bruke litt tid på HR i et oppstartselskap?

For noen oppstartsselskaper virker det kanskje helt bortkastet å prioritere litt tid på systemer og prosesser rundt personalet i tidlig fase. Burde vi ikke heller bruke all tid på å utvikle selskapet og få nye kunder? Det vil så klart være forskjellig for ulike selskap, men vår egen erfaring er at det lønner seg å jobbe litt smartere med personaladministrasjon fra første dag. 

NoteHer er tre gode grunner til hvorfor et oppstartselskap burde jobbe smart med personaladministrasjon: 

  1. Gode verktøy og enkle rutiner gjør at dere kan fokusere på andre ting. 
  2. Gjør det enklere for deg selv å vokse.
  3. Den viktigste brikken for å lykkes er de ansatte.

New call-to-action

1. Fokus! Gjør det enklere for deg selv slik at du kan fokusere på de viktige oppgavene.

I en startup er det er som oftest mange oppgaver og få folk. Dermed blir det å prioritere og fokusere ofte omtalt som noe av det absolutt vanskeligste. I denne sammenhengen er det for de aller fleste enkelt å velge bort administrative oppgaver knyttet til de ansatte. 

Thumb_upHer er to enkle ting som burde være på plass slik at du kan fokusere på å vokse selskapet ditt: 

  • Arbeidskontrakter: ha enkle og gode arbeidskontrakter fra første dag. Dette virker kanskje unødvendig og litt som å skyte spurv med kanon fordi dere er et lite team og alle er gira, men gode arbeidskontrakter vil være din beste venn når du først trenger dem. Tenk på det litt som en forsikring - en liten investering for å beskytte dere mot fremtidige mulige utfordringer eller konflikter. Her kan du lese mer om hvordan du på en enkel måte får solide arbeidskontrakter i ditt selskap

  • HR-system: Hvor la du den fila med ansattinfo? Husker du hvor den siste arbeidskontrakten ligger? Hvem har tilgang på hva? Excel, manuelle dokumenter og mapper fungerer veldig bra helt til de ikke gjør det. Bruk et moderne system for oppbevaring av ansattdata, lag enkle personalmapper, automatisk fraværsføring. Det sparer dere for tid som dere kan heller bruke på noe bedre. 

2. Enklere vekst

Nesten alle oppstartsselskaper har mål om å vokse. Det å vokse selskapet handler såklart om å utvikle produktet og nå ut til flere kunder, men for de aller fleste handler det også om å vokse antall ansatte. Er din bedrift rigget for å skalere raskt, også i antall ansatte? 

Det er flere forhold som spiller inn, et av de viktigste er kanskje god onboarding. Det som ble tatt over en kaffe eller en lunsj til å begynne med er vanskeligere å få til når dere vokser og skal ansatte flere. Her kommer gode rutiner for onboarding inn.    

Like og automatiserte prosesser for nyansatte sparer ikke bare tid og sørger for at alt av rutiner og krav blir etterfulgt. En god onboarding sørger også for at de nye raskere blir en fullverdig del av kulturen og kan bli produktive raskere. 

En enkel og god onboardingprosess gjør også at den nyansatte føler seg velkommen fra dag 1. Å ha arbeidsplass, email-adresser, utstyr og alt annet klart er uendelig mye bedre enn at den nyansatte blir møtt med “Åja - skulle du begynne idag?”

 

3. Den viktigste brikken

De aller fleste oppstartsselskaper er startet ut fra en veldig god ide eller en tanke om en ny og bedre måte gjøre ting på. Men visste du at 60% av alle startups feiler på grunn av utfordringer eller problemer innad i teamet

Selv om mange tenker på kultur og HR som noe forbeholdt større selskaper viser studier at de beste oppstartsselskapene, med størst sannsynlighet for å lykkes, kombinerer tidligere erfaring og kunnskap med “mykere” forhold. 

Spesielt fremheves en felles forståelse og kommunikasjon rundt oppstartsselskapets strategiske visjon som en like viktig nøkkel som erfaring og kunnskap. Kanskje ikke så dumt å fokusere på god kommunikasjon og kultur fra første dag? 

Les hvordan Eyr bruker Huma til å skalere raskt og riktig

Huma er første HR-system i Norden hvor du kan komme i gang helt gratis! Se her for oversikt over pakkene.

New call-to-action

Relaterte innlegg