Maksuton Huma-malli

Työtodistus: mikä se on ja mihin sitä tarvitaan?

LP_COVER_atest-FI

Työtodistus on asiakirja, jonka työntekijä saa työnantajalta työsuhteen päättyessä. Todistuksen sisältö on melko vapaamuotoinen, mutta tiettyjä lakeja ja vaatimuksia tulee noudattaa. Tarkastelemme seuraavassa työtodistukseen liittyviä menettelytapoja sekä sitä, miten laaditaan hyvä työtodistus välttäen sudenkuopat.

Käsittelemme seuraavia seikkoja:

 
Työtodistus: mikä se on, kenellä on oikeus siihen ja miksi se on tärkeä?

Vaatimukset: mitä työtodistuksen tulee sisältää ja mitä se ei saa sisältää?

Esimerkki: hyvä, huono ja lainvastainen työntodistus

Työtodistus – mikä se on? 

Työntekijällä on oikeus työtodistukseen, kun hän lopettaa työssään ja irtisanoutuminen on pätevä ja laillinen. Työtodistuksessa tulee noudattaa tiettyjä lakeja ja vaatimuksia. Työtodistus ei ole erityisen monimutkainen asiakirja, mutta tietyt sudenkuopat on osattava välttää. Käydäänpä sitä tarkemmin läpi.

April_News_HR_blog_cover_product (1)

Työtodistuksen tarkoitus ja sisältö

Työtodistuksen sisällölle on asetettu tiettyjä vaatimuksia. Työympäristölain mukaan todistuksesta tulee käydä ilmi työntekijän nimi, syntymäaika, työtehtävien sisältö sekä työsuhteen kesto (alkamis- ja päättymispäivä). Jos nämä neljä vaatimusta eivät täyty, todistus on lainvastainen.

Työtodistuksen tulee yksinkertaisesti olla todistus työsuhteesta, ja sen tulee aina olla työnantajan laatima ja allekirjoittama. Työtodistuksen sisältö on melko vapaamuotoinen. Työntekijän panosta ja työn laatua voi halutessa kehua, mutta se ei ole pakollista. Jos haluat auttaa työntekijää löytämään uuden työn, toki kannattaa mainita, mitä hän saavutti työssään. Käsittelemme aihetta tarkemmin jäljempänä. 

Kenellä on oikeus työtodistukseen?

Kaikilla työntekijöillä on oikeus työtodistukseen laillisen irtisanoutumisen tapauksessa. Työntekijän tulee työskennellä irtisanomisajan loppuun asti, ellei työnantajan kanssa ole sovittu muuta. Myös irtisanotuilla työntekijöillä on oikeus todistukseen. Työnantaja saa kuitenkin tällöin mainita irtisanomisen syytä kertomatta, että työntekijä on irtisanottu.

Työtodistuksen ja suositusten välinen ero

Sekä työtodistus että suositukset voivat auttaa työntekijää saamaan uuden työn työsopimuksen päättyessä, mutta ne ovat eri asioita. Ensinnäkin todistus on asiakirja, kun taas suosituksen antaa henkilö – mutta ehkä tuo ei kerro paljoa. 

Kun uusi työnantaja pyytää suosituksia aiemmilta työnantajilta, yleensä suosittelijan nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite) riittävät. Suosittelija voi myös antaa eri tietoja kuin mitä työtodistuksesta tulee ilmetä, sillä suosittelijalla on enemmän vapauksia kertoa subjektiivisia näkemyksiään työntekijästä. 

Kenet voi mainita suosittelijaksi? Toimitusjohtajan mainitseminen suosittelijana saattaa tuntua helpoimmalta, mutta se ei välttämättä aina ole paras vaihtoehto. Suuremmissa yrityksissä toimitusjohtaja ja työntekijä eivät aina työskentele tiiviisti yhdessä, ja silloin toimitusjohtaja ei tietenkään ole paras valinta. Tällöin on ehkä parempi ilmoittaa suosittelijaksi joku, jonka kanssa työskenteli tiiviimmin. Tämä voi esimerkiksi olla lähin esimies tai mahdollinen mentori/tukihenkilö. Jälkimmäinen lienee paras vaihtoehto työntekijöille, jotka ovat suhteellisen uusia alallaan. 

Työtodistus – yhteenveto

  • Lyhyesti työtodistus on todistus siitä, että työntekijä on ollut yrityksen palveluksessa, ja siinä tulee olla kuvaus työn sisällöstä.

  • Hyvässä todistuksessa kerrotaan usein tarkemmin, miten työ on suoritettu, mutta tämä on laillista vain jos arvio on myönteinen.

  • Työntekijää mustamaalaavien tietojen antaminen on lainvastaista ja voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa yritykselle korvausvelvollisuuden.

  • Kaikilla työntekijöillä on oikeus työtodistukseen työsuhteen päättyessä. Tämä pätee kuitenkin vain jos työntekijä työskentelee irtisanomisajan loppuun asti, ellei muuta ole sovittu. Myös itse irtisanoutumisen tulee olla laillinen, jotta työntekijä olisi oikeutettu todistukseen.

  • Todistus on usein muodollinen, kun taas suositus annetaan usein epävirallisen puhelun yhteydessä. Lisäksi suosittelija voi vapaasti kertoa näkemyksensä työntekijän työstä ja panoksesta.

Aiheeseen liittyvät julkaisut